Rassen

Saskia Belleman, rechtbankverslaggeefster, stuurde vanwege het Wilders-proces de volgende tweet de wereld in:

Volgens dat verdrag is een nationaliteit dus gelijk aan een ras. Het betekent dat we op de wereld ineens 196 rassen hebben. Leerden wij vroeger bij aardrijkskunde nog dat de wereld slechts het blanke, zwarte, gele en rode ras kent, dat zijn er nu dus ineens belangrijk meer.
Op zich is het allemaal niet zo belangrijk, zou je denken. Welnu, daar vergis je je in. Het betekent namelijk dat als je een onschuldig Belgenmopje vertelt, dat helemaal niet zo onschuldig is. Dat is namelijk heden ten dage dus puur racisme.
U bent gewaarschuwd!